Archivo de protección de datos Club In Mare

 

Modelo Autorización de datos acorde coa lei 15/1999 de protección de datos e do dereito de imaxe.

A totalidade ou parte dos datos serán incorporados e tratados nun ficheiro de datos, co que serán usados única e exclusivamente con carácter informativo de canto vaia acontecendo no clube, os titulares dos datos teñen recoñecido e poderán exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, cancelación e rectificación, de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de carácter Persoal mediante escrito dirixido a directiva de dito clube.

Descargar autorización datos-Imaxe Club en WORD

Descargar autorización datos-Imaxe Club en PDF